Tăng cường công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 cho cán bộ công tác tại khu vực sân bay

Tăng cường công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 cho cán bộ công tác tại khu vực sân bay
Hải Thanh

Đây là nội dung đáng chú ý tại Công văn 6314/BYT-DP về tăng cường công tác xét nghiệm SARS-CoV-2.

Cụ thể, để tiếp tục duy trì các thành quả đã đạt được và nâng cao năng lực, chất lượng xét nghiệm tại các cơ sở y tế, phòng xét nghiệm đáp ứng công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau:

  • Tiếp tục rà soát, nâng cao năng lực xét nghiệm tại địa phương trên cơ sở sẵn sàng nguồn lực xét nghiệm tại chỗ để chủ động triển khai xét nghiệm;

  • Xây dựng kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 dựa trên hướng dẫn giám sát phòng chống dịch ban hành kèm theo Quyết định 3468/QĐ-BYT và Kế hoạch xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 ban hành kèm theo Quyết định 4042/QĐ-BYT;

  • Căn cứ tình hình dịch tễ, tiếp tục tăng cường việc lấy mẫu, xét nghiệm đầy đủ cho các đối tượng theo kế hoạch của địa phương và xem xét mở rộng xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng có nguy cơ bao gồm cả cán bộ tham gia công tác phòng chống dịch không có triệu chứng COVID-19; cán bộ công tác tại các cửa khẩu, hải quan, khu vực sân bay nơi có tiếp xúc với các đối tượng có nguy cơ;...

Chi tiết xem tại Công văn 6314/BYT-DP được ban hành ngày 17/11/2020.

Gởi câu hỏi

162

Văn bản liên quan