Tăng cường hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

Tăng cường hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19
Lan Anh

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn 5310/BTC-TCT về việc tăng cường hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, để kịp thời hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế là cá nhân kinh doanh trong giai đoạn bị ảnh hưởng của dịch bệnh, Bộ Tài chính yêu cầu:

  • Các cơ quan Thuế chủ động tuyên truyền, thực hiện tiếp nhận và giải quyết cho tất cả các thông báo ngừng/nghỉ của cá nhân kinh doanh (CNKD) không phụ thuộc vào thời gian gửi thông báo ngừng/nghỉ kinh doanh đến cơ quan Thuế;

  • Trường hợp có thông báo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc tạm ngừng/nghỉ do dịch bệnh mà có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của CNKD thì cơ quan Thuế kiểm tra và xem xét giải quyết việc ngừng/nghỉ của CNKD theo quy định kể từ ngày thông báo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Chi tiết xem tại Công văn 5310/BTC-TCT, ban hành ngày 29/4/2020.

Gởi câu hỏi

287

Văn bản liên quan