Tăng cường kiểm tra công tác phòng chống bạo hành trẻ mầm non

Tăng cường kiểm tra công tác phòng chống bạo hành trẻ mầm non
Nguyễn Trinh

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Công văn 3530/BGDĐT-TTr hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2020 - 2021 vừa được Bộ giáo dục và đào tạo ban hành.

Theo đó, tại Công văn này, Bộ GDĐT nêu rõ, kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2020 - 2021 cần có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của ngành giáo dục theo Chỉ thị 666/CT-BGDĐT. Số lượng các cuộc thanh tra phù hợp tình hình thực tế và công tác quản lý nhà nước về giáo dục của địa phương, tập trung thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị, cụ thể:

  • Đối với giáo dục mầm non: công tác phòng chống bạo hành trẻ, công tác quản lý nhóm trẻ tư thục;

  • Đối với giáo dục phổ thông: Việc thực hiện nhiệm vụ đầu năm học, công tác tuyển sinh; việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; việc quản lý điểm, đánh giá xếp loại học sinh;

  • Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương, cơ sở giáo dục: việc quản lý dạy thêm, học thêm; quản lý thu chi trong nhà trường; việc thực hiện các quy định về công khai trong nhà trường; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục; việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; việc cấp, phát quản lý văn bằng, chứng chỉ; việc công khai đối với cơ sở giáo dục; việc thực hiện chế độ, chính sách nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục;...

Xem thêm chi tiết tại: Công văn 3530/BGDĐT-TTr, được ban hành ngày 11/9/2020.

Gởi câu hỏi

32

Văn bản liên quan