Tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa hành vi gian lận hoàn thuế GTGT

Tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa hành vi gian lận hoàn thuế GTGT
Bảo Ngọc

Mới đây, Tổng cục Hải quan có Công văn 4539/TCHQ-TXNK về thực hiện quản lý việc hoàn thuế GTGT.

Theo đó, để tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai, ngăn ngừa tình trạng gian lận nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành thực hiện một số giải pháp như:

- Lập danh sách và quản lý các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu hoàn thuế GTGT theo tiêu chí quản lý rủi ro; kiểm tra, giám sát chặt chẽ hàng hóa xuất khẩu đã làm thủ tục xuất khẩu cho đến khi hàng hóa thực xuất khẩu để ngăn ngừa tình trạng hàng hóa quay trở lại nội địa.

- Tăng cường kiểm tra trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu của các dự án đầu tư được miễn thuế nhập khẩu, có dấu hiệu khai tăng trị giá hải quan nhằm làm tăng số tiền thuế GTGT phải nộp khi nhập khẩu để chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT đầu vào tại cơ quan thuế nội địa.

- Cung cấp cho cơ quan thuế nội địa thông tin về các lô hàng nhập khẩu đầu tư có trị giá khai báo cao trên 20% so với mức giá tham chiếu của hàng hóa nhập khẩu giống hệt, tương tự…

Xem chi tiết tại Công văn 4539/TCHQ-TXNK được ban hành ngày 21/9/2021.

Gởi câu hỏi

Văn bản liên quan