Tăng cường quản lý người nhập cảnh trong các khu cách ly tập trung

Tăng cường quản lý người nhập cảnh trong các khu cách ly tập trung
Lê Vy

Đây là nội dung đáng chú ý tại Công điện 1640/CĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 tăng cường quản lý người nhập cảnh trong các khu cách ly tập trung.

Theo đó, để kiểm soát chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh, đặc biệt là đối với các trường hợp là chuyên gia vào Việt Nam làm việc, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan ra cộng đồng, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đề nghị Bộ Quốc phòng và UBND các tỉnh, thành phố triển khai giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp cách ly đối với các trường hợp nhập cảnh không để lây nhiễm trong thời gian thực hiện cách ly và tại các cơ sở cách ly.

Đặc biệt lưu ý: Không cho phép người không có nhiệm vụ vào khu vực cách ly và tiếp xúc với người đang thực hiện cách ly, người đang cách ly không được ra khỏi khu cách ly và có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm. Sau khi kết thúc thời gian thực hiện cách ly tập trung, tiếp tục thực hiện nghiêm việc giám sát y tế, theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo và yêu cầu các trường hợp nhập cảnh hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, thường xuyên áp dụng các biện pháp phòng hộ cá nhân,…

Chi tiết xem thêm tại Công điện 1640/CĐ-BCĐ, ban hành ngày 15/10/2020.

Gởi câu hỏi

98

Văn bản liên quan