Tăng cường thanh tra cơ sở y tế tăng chi phí khám chữa bệnh bất thường

Tăng cường thanh tra cơ sở y tế tăng chi phí khám chữa bệnh bất thường
Thanh Lâm

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Công văn 3328/BHXH-GĐB về việc thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế về tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

 

Cụ thể, để thực hiện tốt Chỉ thị 10/CT-BYT về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh nghiêm túc tổ chức thực hiện, lưu ý một số nội dung sau:

  • Phối hợp với Sở Y tế thực hiện thanh tra, kiểm tra ngay khi phát hiện dấu hiệu lập hồ sơ bệnh án, kê đơn thuốc khống, cấp thuốc không đầy đủ hoặc tại cơ sở y tế có hiện tượng gia tăng bất thường về chi phí khám chữa bệnh;

  • Đề nghị cơ sở khám chữa bệnh công khai, minh bạch danh mục và giá dịch vụ y tế, hoàn trả người bệnh các khoản thu không đúng quy định;

  • Tăng cường công tác giám định chi phí khám chữa bệnh BHYT, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp gian lận BHYT theo quy định của pháp luật.

Chi tiết xem tại Công văn 3328/BHXH-GĐB được ban hành ngày 11/9/2019.

Gởi câu hỏi

416

Văn bản liên quan