Tăng lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp từ 01/7/2018

Tăng lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp từ 01/7/2018
Thanh Nhã

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13/11/2017.

 

Theo đó, từ ngày 01/7/2018 thực hiện điều chỉnh:

  • Tăng mức lương cơ sở từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng;
  • Tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (cho đối tượng do Ngân sách Nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công bằng mức tăng lương cơ sở.

Cũng theo Nghị quyết 49, Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện:

  • Điều chỉnh giá các mặt hàng Nhà nước quản lý theo giá sát với thị trường, đảm bảo bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh hợp lý, thu hút đầu tư;
  • Tinh giản biên chế, sắp xếp, tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Xem toàn văn Nghị quyết 49/2017/QH14

Gởi câu hỏi

1,859

Văn bản liên quan