Tăng mạnh mức bồi thường bảo hiểm bắt buộc ô tô, xe máy từ 01/3/2021

Tăng mạnh mức bồi thường bảo hiểm bắt buộc ô tô, xe máy từ 01/3/2021
Ty Na

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 04/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Cụ thể, tại Điều 4 Thông tư 04/2021/TT-BTC quy định mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là một trăm năm mươi (150) triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn (hiện nay mức bồi thường chỉ là 100 triệu đồng/người/vụ tai nạn).

Bên cạnh đó, về mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản, tiếp tục kế thừa quy định tại Thông tư 22/2016/TT-BTC, Thông tư 04/2021/TT-BTC quy định như sau:

  • Do xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự theo quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra là năm mươi (50) triệu đồng trong một vụ tai nạn;

  • Do xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe máy chuyên dùng theo quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra là một trăm (100) triệu đồng trong một vụ tai nạn.

Chi tiết xem thêm tại Thông tư 04/2021/TT-BTC, có hiệu lực từ ngày 01/3/2021.

Gởi câu hỏi

74

Văn bản liên quan