Tăng mạnh mức trợ cấp, phụ cấp hàng tháng dành cho thương binh

Tăng mạnh mức trợ cấp, phụ cấp hàng tháng dành cho thương binh
Lan Anh

Ngày 01/7/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 58/2019/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Theo đó, Nghị định 58 đã tăng mạnh các mức trợ cấp, phụ cấp dành cho thương binh so với quy định cũ tại Nghị định 99/2018/NĐ-CP, cụ thể mức trợ cấp, phụ cấp mới như sau:

  • Thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hưởng phụ cấp 815.000 đồng/tháng;

  • Thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên có vết thương đặc biệt nặng hưởng phụ cấp 1.670.000 đồng/tháng;

  • Người phục vụ thương binh, thương binh loại B ở gia đình:

    • Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hưởng trợ cấp 1.624.000 đồng/tháng;

    • Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng hưởng trợ cấp 2.086.000 đồng/tháng;

  • Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần hưởng trợ cấp 911.000 đồng/tháng;

Xem toàn bộ quy định tại Nghị định 58/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/8/2019.

Gởi câu hỏi

375

Văn bản liên quan