Quy định mới về tăng lương hưu và trợ cấp hằng tháng

Nghị định 55/2016/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về lương hưu và trợ cấp đối với cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu; cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu và trợ cấp hằng tháng.

Mức hưởng lương hưu và trợ cấp hằng tháng của các đối tượng trên được điều chỉnh như sau:

  • Tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng đối với người lao động bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng trong giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến trước ngày 01/5/2016.

Trường hợp đã được điều chỉnh tăng 8% trước đó thì giữ nguyên mức hưởng.

  • Từ ngày 01/5/2016, giữ nguyên mức hưởng đối với các đối tượng đã được điều chỉnh tăng 8% trước đó.
  • Người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH khi nghỉ hưu từ 01/5/16 trở đi, lương hưu được tính trên mức lương cơ sở mới 1.210.000 đồng/tháng.

Nghị định 55 còn quy định việc tăng mức lương, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng khi các đối tượng trên có mức hưởng thấp hơn 2.000.000 đồng/tháng.

Nghị định 55/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/8/2016.

Gởi câu hỏi

1,122

Văn bản liên quan