Tăng mức phí tuyển dụng công chức, viên chức từ ngày 01/01/2017

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 228/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

 

Theo đó, tăng mức thu phí tuyển dụng công chức, viên chức từ ngày 01/01/2017 như sau:

  • Dưới 100 thí sinh: thu 500.000 đồng/thí sinh/lần (quy định hiện hành 260.000 đồng/thí sinh/lần);
  • Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: thu 400.000 đồng/thí sinh/lần (quy định hiện hành 200.000 đồng/thí sinh/lần);
  • Từ 500 thí sinh trở lên: thu 300.000 đồng/thí sinh/lần (quy định hiện hành 140.000 đồng/thí sinh/lần).

Ngoài ra, Thông tư còn quy định phí dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức (hạng I, hạng II, hạng III) cũng như phí phúc khảo thi tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.

Thông tư 228/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 và thay thế Thông tư liên tịch 163/2010/TTLT-BTC-BNV.

Gởi câu hỏi

680

Văn bản liên quan