Tăng SL người làm công tác dược lâm sàng tại cơ sở KCB theo lộ trình

Tăng SL người làm công tác dược lâm sàng tại cơ sở KCB theo lộ trình
Nguyễn Trinh

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 131/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, ban hành ngày 02/11/2020.

Theo đó, tại Nghị định 131/2020/NĐ-CP quy định sẽ tăng số lượng người làm công tác dược lâm sàng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo lộ trình sau:

  • Chậm nhất đến ngày 01 tháng 01 năm 2026, các bệnh viện từ hạng II trở lên phải bảo đảm số lượng người làm công tác dược lâm sàng với tỉ lệ ít nhất 01 người cho mỗi 150 giường bệnh nội trú và ít nhất 1,5 người cho mỗi 1.000 đơn thuốc được cấp phát cho người bệnh ngoại trú có thẻ bảo hiểm y tế trong một ngày;

  • Chậm nhất đến ngày 01 tháng 01 năm 2031, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải bảo đảm số lượng người làm công tác dược lâm sàng với tỉ lệ ít nhất 01 người cho mỗi 100 giường bệnh nội trú và ít nhất 02 người cho mỗi 1.000 đơn thuốc được cấp phát cho người bệnh ngoại trú có thẻ bảo hiểm y tế trong một ngày.

Xem chi tiết điều kiện của người làm công tác dược lâm sàng tại Nghị định 131/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 01/01/2021.

Gởi câu hỏi

121

Văn bản liên quan