Tăng thời lượng phát bản tin cho người dân ở biên giới, hải đảo

Tăng thời lượng phát bản tin cho người dân ở biên giới, hải đảo
Ly Ly

Nghị định 13/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật tiếp cận thông tin vừa được Chính phủ ký ban hành ngày 23/01/2018 với nhiều nội dung đáng chú ý.

 

Điển hình là các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi giúp người dân sinh sống ở vùng biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội ĐBKK được tiếp cận thông tin đầy đủ, kịp thời như:

  • Cung cấp thông tin bằng nhiều hình thức như: Qua Cổng (trang) thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; qua hệ thống phát thanh, truyền hình trung ương, địa phương, truyền hình tiếng dân tộc;

  • Tăng thời lượng truyền, phát bản tin về cơ chế, chính sách dành cho người dân ở biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội ĐBKK;

  • Xây dựng chuyên đề, tờ rơi, ấn phẩm chuyển tải bằng ngôn ngữ dân tộc;

  • Tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt cộng đồng nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về hoạt động cung cấp thông tin cho vùng biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội ĐBKK.

Nghị định 13/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. 

Gởi câu hỏi

277

Văn bản liên quan