Tập trung thanh tra, điều tra các dự án BOT trên cả nước

Tập trung thanh tra, điều tra các dự án BOT trên cả nước
Ly Ly

Đây là một trong những nhiệm vụ chủ yếu được nhắc đến tại Nghị quyết 126/NQ-CP về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.

 

Theo đó, nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, Chính phủ yêu cầu các cơ quan, ban ngành liên quan thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

  • Tăng cường, tập trung thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng như: đất đai, tài nguyên khoáng sản; các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT, cổ phẩn hóa các doanh nghiệp Nhà nước, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, đầu tư nước ngoài, công tác cán bộ…;
  • Kịp thời thanh tra đột xuất khi phát hiệu dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhất là những vụ việc có dấu hiệu sai phạm trong thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh gây thất thoát thua lỗ và bức xúc trong xã hội.

Xem nội dung chi tiết tại Nghị quyết 126/NQ-CP, có hiệu lực từ ngày 29/11/2017.

Gởi câu hỏi

277

Văn bản liên quan