TCHQ hướng dẫn thực hiện Biểu thuế XNK ưu đãi theo EVFTA giai đoạn 2020-2022

TCHQ hướng dẫn thực hiện Biểu thuế XNK ưu đãi theo EVFTA giai đoạn 2020-2022
Thu Ba

Mới đây, Tổng cục Hải quan đã có Công văn 6283/TCHQ-TXNK về việc thực hiện Nghị định 111/2020/NĐ-CP ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định EVFTA giai đoạn 2020-2022.

Theo đó, để thực hiện Nghị định 111/2020/NĐ-CP, tại Công văn 6283/TCHQ-TXNK, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

  • Đối với hàng hóa xuất khẩu: Hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam được nhập khẩu vào các lãnh thổ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 Nghị định 111/2020/NĐ-CP, tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan thực hiện kê khai và áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu theo quy định tại Phụ lục I - Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục mặt bằng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP;

  • Đối với hàng hóa nhập khẩu: Hàng hóa nhập khẩu đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định 111/2020/NĐ-CP, người khai hải quan thực hiện kê khai mã Biểu thuế B25 trên tờ khai nhập khẩu để được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt EVFTA quy định tại Phụ lục 2 của Nghị định.

Xem thêm tại: Công văn 6283/TCHQ-TXNK, được ban hành ngày 24/9/2020.

Gởi câu hỏi

106

Văn bản liên quan