Thay đổi biểu mẫu kiểm tra chất lượng hàng hóa trên thị trường

Thay đổi biểu mẫu kiểm tra chất lượng hàng hóa trên thị trường
Ly Ly

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Thông tư 12/2017/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.

 

Theo đó, một số biểu mẫu tại Thông tư 26 được sửa đổi, bổ sung bởi các biểu mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 12. Cụ thể như sau:

  • Thay thế Mẫu 4a.BBLM, Mẫu 8a.BBNP-ĐKT, Mẫu 8b.BBNP-KSVCL bằng Mẫu 4.BBLM, Mẫu 7a.BBNP-ĐKT, Mẫu 7b.BBNP-KSVCL kèm theo Thông tư 12;

  • Thay thế Mẫu 5.TBKQTNKĐ, Mẫu 7.TBTDLT bằng Mẫu 5.TBTDLT kem theo Thông tư 12;

Đồng thời, bổ sung thêm một số biểu mẫu như:

  • Mẫu 7c.TNPHH về Tem niêm phong hàng hóa;

  • Mẫu 8c.BBMNP-ĐKT về Biên bản mở niêm phong hàng hóa của đoàn kiểm tra;

  • Mẫu 8d.BBMNP-KSVCL về Biên bản mở niêm phong hàng hóa của kiểm soát viên chất lượng.

Xem chi tiết các quy định khác tại Thông tư 12/2017/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Gởi câu hỏi

270