Thay đổi hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

Thay đổi hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh vũ trường
Thanh Lâm

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 11/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về TTHC liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Theo quy định mới, hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh vũ trường bao gồm các giấy tờ sau đây:

  • Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường;

  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu (khi nộp hồ sơ trực tiếp); nộp bản sao có chứng thực (khi nộp hồ sơ qua bưu điện).
    Quy định hiện hành yêu cầu nộp bản sao công chứng hoặc chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, kiểm tra điều kiện kinh doanh thực tế và cấp giấy phép, trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Nghị định 11/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/3/2019.

Gởi câu hỏi

244

Văn bản liên quan