Thêm 04 thủ tục hành chính mới về trợ giúp pháp lý

Thêm 04 thủ tục hành chính mới về trợ giúp pháp lý
Thu Hiền

Ngày 06/7/2018, Bộ Tư pháp ký Quyết định 1540/QĐ-BTP công bố mới 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc quản lý của Bộ Tư pháp, cụ thể:

 

  • Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư;
  • Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật;
  • Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý;
  • Thủ tục chấm dứt đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.

Ngoài ra, Quyết định 1540 còn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục liên quan như:

  • Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý;
  • Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý;
  • Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.

Chi tiết thực hiện từng thủ tục xem tại Quyết định 1540/QĐ-BTP có hiệu lực từ ngày ký ban hành, bãi bỏ danh mục các thủ tục hành chính về trợ giúp pháp lý tại Quyết định 1875/QĐ-BTP ngày 05/8/2009; Quyết định 1997/QĐ-BTP ngày 16/7/2012; Quyết định 2258/QĐ-BTP ngày 9/9/2013 và Quyết định 2243/QĐ-BTP ngày 24/12/2015.

Gởi câu hỏi

399

Văn bản liên quan