Thêm 2 chính sách của Nhà nước trong phòng, chống thiên tai từ 01/7/2021

Thêm 2 chính sách của Nhà nước trong phòng, chống thiên tai từ 01/7/2021
Lê Hải

Mới đây, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều 2020.

Theo đó, ngoài 5 chính sách của Nhà nước trong phòng, chống thiên tai được quy định trước đó tại Luật Phòng, chống thiên tai 2013 thì tại Khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều 2020 đã bổ sung thêm 02 chính sách mới, cụ thể gồm:

  • Ưu tiên bố trí nguồn lực nghiên cứu, điều tra cơ bản, xây dựng và triển khai các chương trình khoa học và công nghệ trong phòng, chống thiên tai; tăng cường giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai;

  • Ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện nâng cao năng lực cho người làm công tác phòng, chống thiên tai; huấn luyện, cung cấp phương tiện, trang thiết bị cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã.

Như vậy, từ ngày 01/7/2021 sẽ có tổng cộng 07 chính sách của Nhà nước trong phòng, chống thiên tai.

Xem chi tiết tại: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều 2020 có hiệu lực từ ngày 01/7/2021.

Gởi câu hỏi

158

Văn bản liên quan