Thêm 6 nước được thí điểm cấp e-visa nhập cảnh Việt Nam

Mới đây, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Nghị quyết 124/NQ-CP về việc bổ sung danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử.

 

Theo đó, danh sách bổ sung bao gồm các nước sau đây:

  • Ơ-xtơ-rây-lia (Australia);
  • Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (United Arab Emirates);
  • Ca-na-da (Canada);
  • Cộng hòa Ấn Độ (India);
  • Vương quốc Hà Lan (Netherland);
  • Niu Di-lân (New Zealand);

Danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử được liệt kê tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 07/2017/NĐ-CP.

Nghị quyết 124/NQ-CP được ban hành ngày 29/11/2017.

Gởi câu hỏi

301

Văn bản liên quan