Thêm chính sách ưu đãi cho các nhà khoa học đầu ngành

Thêm chính sách ưu đãi cho các nhà khoa học đầu ngành
Thu Ba

Ngày 01/3/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 27/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 40/2014/NĐ-CP quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ.

Theo đó, Nghị định 27 đã sửa đổi, bổ sung các chính sách ưu đãi dành cho các nhà khoa học đầu ngành nhằm khuyến khích các nhà khoa học có điều kiện nghiên cứu, phát triển KHCN.

Cụ thể, ngoài các chính sách quy định tại khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7 Điều 18 Nghị định 40, các nhà khoa học đầu ngành còn được hưởng các chính sách sau:

  • Được cấp kinh phí để triển khai nhiệm vụ KHCN đã được phê duyệt theo Đề án định hướng phát triển chuyên ngành khoa học đã được Hội đồng xét chọn nhà khoa học đầu ngành thông qua theo tiến độ hằng năm để thực hiện Đề án; (Nội dung này đã được quy định tại Nghị định 40 nhưng nay được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 27)

  • Được vinh danh, xem xét trao tặng các danh hiệu, giải thưởng về KHCN đối với các kết quả hoạt động KHCN xuất sắc theo quy định của pháp luật liên quan. (Đây là nội dung mới được bổ sung tại Nghị định 27)

Xem chi tiết tại Nghị định 27/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/4/2020.

Gởi câu hỏi

311

Văn bản liên quan