Thêm đối tượng phải công khai về chất lượng giáo dục, đào tạo

Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT quy định mới về việc thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

 

Theo đó, ngoài cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục đại học, Thông tư 36 bổ sung thêm các đối tượng sau đây phải công khai về chất lượng giáo dục và đào tạo:

  • Cơ sở giáo dục chuyên biệt;

  • Trường phổ thông dân tộc nội trú;

  • Trường phổ thông dân tộc bán trú;

  • Trường cao đẳng sư phạm;

  • Trường trung cấp sư phạm.

Đồng thời, Thông tư 36 không quy định cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp phải thực hiện công khai như quy định hiện hành tại Thông tư 09.

Về nội dung phải thực hiện công khai bao gồm 3 nội dung sau đây:

  • Cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế;

  • Điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục;

  • Thu chi tài chính;

Nội dung chi tiết xem tại Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 13/02/2018, thay thế Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT.

Gởi câu hỏi

429

Văn bản liên quan