Thêm nhiều giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

Thêm nhiều giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam
Bích Hoa

Thông tư 01/2019/TT-BNNPTNT được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành vào ngày 18/01/2019 bổ sung thêm hàng loạt giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam. Cụ thể:

 

 • 22 giống lúa, gồm: Giống lúa thuần P9, Giống lúa thuần Thuần Việt 1,…;

 • 21 giống ngô, gồm: Giống ngô lai MN-1, Giống ngô nếp lai HN90,...;

 • 03 giống đậu tương, gồm: Giống đậu tương DT2008, Giống đậu tương Đ8 và Giống đậu tương ĐT51…;

 • 02 giống khoai tây, gồm: Giống khoai tây Sinora và Giống khoai tây FL2027;

 • 04 giống thuốc lá, gồm: Giống thuốc lá VTL81, Giống thuốc lá GL2, Giống thuốc lá GL7,…

 • 02 giống bơ, gồm: Giống bơ Booth7 và Giống bơ TA1;

 • 01 giống thanh long: Giống Thanh long ruột đỏ TL4

 • 01 giống bưởi: Giống bưởi hồng Quang Tiến;

 • 01 giống cam: Giống cam chín sớm CS1

 • 01 giống sắn;

 • 01 giống lạc;

 • 01 giống bông;

 • 02 giống dâu;

 • 02 giống mía;

 • 01 giống nhãn;

 • 01 giống vải;

 • 01 giống dừa.

Chi tiết tên các giống cây trồng xem tại Phụ lục đính kèm Thông tư 01/2019/TT-BNNPTNT có hiệu lực kể từ ngày 05/3/2019.

Gởi câu hỏi

331

Văn bản liên quan