Thêm nhiều nhóm vũ khí quân dụng áp dụng từ ngày 10/01/2020

Thêm nhiều nhóm vũ khí quân dụng áp dụng từ ngày 10/01/2020
Lê Hải

Đây là điểm mới được đề cập tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi 2019 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 25/11/2019.

Cụ thể, bên cạnh việc kế thừa quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017 về các loại vũ khí được xem là vũ khí dân dụng, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi 2019 đã liệt kê thêm các nhóm vũ khí sau đây cũng được xem là vũ khí quân dụng:

  • Vũ khí được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, không theo tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế của nhà sản xuất hợp pháp, có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của con người, phá hủy kết cấu vật chất;

  • Vũ khí không được trang bị cho lực lượng vũ trang nhân dân và các lực lượng khác để thi hành công vụ.

Xem chi tiết tại: Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi 2019 có hiệu lực từ 10/01/2020.

Gởi câu hỏi

189

Văn bản liên quan