Thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

Đây là một trong những nội dung nổi bật được đề cập tại Nghị quyết 89/NQ-CP phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2016.

 

Theo đó, quyết nghị một số nội dung như sau:

  • Tiếp tục hoàn thiện Dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi), Dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính;
  • Cho phép Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tiếp tục áp dụng cơ chế bán vốn tại các doanh nghiệp đã niêm yết trên thị trường chứng khoán;
  • Thống nhất thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam;
  • Đổi mới chế độ học phí cấp phổ thông;
  • Giảm mạnh sự can thiệp hành chính của các cơ quan chủ quản đối với hoạt động của các trường đại học, tiến tới xóa bỏ cơ chế chủ quản;
  • Cơ chế, chính sách, giải pháp thu hút, sử dụng có hiệu quả học sinh, sinh viên học tập ở nước ngoài sau khi tốt nghiệp đóng góp xây dựng đất nước...

Xem chi tiết nội dung tại Nghị quyết 89/NQ-CP ngày 10/10/2016.

Gởi câu hỏi

238

Văn bản liên quan