Thị thực của NĐT nước ngoài chia làm nhiều loại phụ thuộc vào số vốn góp

Thị thực của NĐT nước ngoài chia làm nhiều loại phụ thuộc vào số vốn góp
Lan Anh

Quốc hội vừa ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, chia thị thực cấp cho nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) làm nhiều loại có thời hạn khác nhau phụ thuộc vào số vốn góp như sau:

  • ĐT1 (không quá 10 năm): NĐTNN và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp từ 100 tỷ đồng trở lên hoặc đầu tư vào ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư;

  • ĐT2 (không quá 05 năm): NĐTNN và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng hoặc đầu tư vào ngành, nghề khuyến khích đầu tư;

  • ĐT3 (không quá 03 năm): NĐTNN và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp từ 03 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng;

  • ĐT4: NĐTNN và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp dưới 03 tỷ đồng.

Xem thêm tại: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực từ 01/7/2020.

Gởi câu hỏi

210

Văn bản liên quan