Thời gian lưu giữ giấy tờ về nguồn gốc dược liệu, thuốc cổ truyền

Từ ngày 30/6/2018, Thông tư 13/2018/TT-BYT quy định về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền chính thức có hiệu lực. Trong đó, quy định cụ thể về tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc xuất xứ dược liệu, thuốc cổ truyền và kiểm tra, xử lý.

 

Theo đó, cơ sở kinh doanh dược phải lưu giữ các tài liệu bằng văn bản giấy hoặc phần mềm quản lý liên quan đến mỗi lần nhận và cung cấp dược liệu, thuốc cổ truyền bao gồm các thông tin như: Tên cơ sở sản xuất, nhập khẩu; thông tin về thuốc, nguyên liệu làm thuốc; số lượng; thời gian nhận,...

Thời gian lưu giữ được quy định cụ thể như sau:

  • Tài liệu liên quan đến nguồn gốc của dược liệu, vị thuốc cổ truyền phải lưu ít nhất 06 tháng sau khi hết hạn dùng thuốc;

  • Tài liệu liên quan đến nguồn gốc của thuốc cổ truyền phải lưu ít nhất 12 tháng sau khi hết hạn dùng thuốc.

Xem thêm quy định về tiêu chuẩn chất lượng dược liệu tại Thông tư 13/2018/TT-BYT.

Gởi câu hỏi

756

Văn bản liên quan