Thời gian phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch cấp nước đô thị không quá 15 ngày

Thời gian phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch cấp nước đô thị không quá 15 ngày
Bích Hoa

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định 98/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.

Cụ thể, Nghị định này đã sửa đổi, bổ sung quy định về thời gian thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch cấp nước đô thị tại Điều 26 Nghị định 117/2007/NĐ-CP.

Theo đó, thời gian thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch cấp nước đô thị không quá 20 ngày làm việc, thời gian phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch cấp nước đô thị không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Cũng theo Nghị định này, từ ngày 15/02/2020, việc phân kỳ và xác định quy mô đầu tư các công trình cấp nước phải phù hợp với nhu cầu thực tế và đón đầu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành không quá 5 năm, kể từ thời điểm dự kiến đưa công trình vào khai thác, sử dụng nhằm phát huy hiệu quả đầu tư.

Xem thêm: Nghị định 98/2019/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/02/2020.

Gởi câu hỏi

287

Văn bản liên quan