Thời hạn giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Thời hạn giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
Hải Thanh

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 14/2020/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Cụ thể, tại Điều 20 Thông tư 14/2020/TT-NHNN quy định thời hạn giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng như sau:

  • Tối đa 09 ngày đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 Thông tư này;

  • Tối đa 01 tháng đối với trường hợp giám định tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành;

  • Tối đa 01 tháng đối với trường hợp giám định hoạt động ngoại hối và hoạt động kinh doanh vàng;

  • Tối đa 03 tháng đối với trường hợp giám định hoạt động ngân hàng, bao gồm các hoạt động: cấp tín dụng, nhận tiền gửi và cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản;

  • Tối đa 01 tháng đối với trường hợp giám định bảo hiểm tiền gửi;

  • Tối đa 04 tháng đối với trường hợp giám định vụ việc có từ 02 nội dung giám định khác nhau trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng quy định tại Điều 3 Thông tư này trở lên hoặc có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân.

Chi tiết xem thêm tại Thông tư 14/2020/TT-NHNN, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Gởi câu hỏi

132

Văn bản liên quan