Thông báo 177: Cả nước bước sang giai đoạn mới, khôi phục lại kinh tế

Thông báo 177: Cả nước bước sang giai đoạn mới, khôi phục lại kinh tế
Hải Thanh

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 177/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, tại Thông báo này, Thủ tướng nêu rõ: “Cả nước đã bước sang giai đoạn mới phòng, chống dịch bệnh đồng thời với khôi phục, phát triển nền kinh tế. Từ các cấp, các ngành cho đến từng người dân, doanh nghiệp đều cần xác lập tình trạng bình thường mới trong các hoạt động kinh tế - xã hội để dần đưa xã hội trở lại bình thường trên tinh thần tập trung đẩy mạnh các hoạt động phục hồi kinh tế”.

Ngoài ra, Thủ tướng đánh giá cao Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, các địa phương, đặc biệt là ngành y tế đã có nhiều cố gắng thực hiện công tác phòng, chống dịch đạt kết quả tích cực, cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh. Tất cả các địa phương trên toàn quốc đều ở mức nguy cơ thấp, thậm chí rất thấp lây nhiễm dịch bệnh.

Xem chi tiết tại: Thông báo 177/TB-VPCP được ban hành ngày 08/5/2020.

Gởi câu hỏi

423

Văn bản liên quan