Thông tư 32: 04 nguyên tắc cơ cấu lại khoản nợ xấu đã mua

Thông tư 32: 04 nguyên tắc cơ cấu lại khoản nợ xấu đã mua
Thu Ba

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 32/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 19/2013/TT-NHNN quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của công ty quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam.

Theo đó, Thông tư này quy định, việc cơ cấu lại khoản nợ xấu đã mua phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

  • Phù hợp quy định tại Nghị định 53/2013/NĐ-CP, Thông tư 19/2013/TT-NHNN và thỏa thuận trong HĐTD hoặc thỏa thuận cho vay, HĐ ủy thác cấp tín dụng, HĐ mua, bán, ủy thác mua trái phiếu DN, HĐ mua bán nợ;

  • Công ty Quản lý tài sản xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về việc cơ cấu lại khoản nợ xấu mua theo giá trị thị trường trên cơ sở đề nghị bằng văn bản của khách hàng;

  • Công ty Quản lý tài sản thực hiện cơ cấu lại khoản nợ xấu mua bằng trái phiếu đặc biệt trên cơ sở đề nghị bằng văn bản của KH vay và Thông tư 19;

  • Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân lợi dụng việc cơ cấu lại khoản nợ xấu để hưởng lợi bất hợp pháp.

Xem thêm các nội dung sửa đổi tại: Thông tư 32/2019/TT-NHNN có hiệu lực từ 14/02/2020.

Gởi câu hỏi

183

Văn bản liên quan