Thông tư 37 hướng dẫn Nghị định 167 về xử lý nhà, đất

Thông tư 37 hướng dẫn Nghị định 167 về xử lý nhà, đất
Thủy Phú

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 37/2018/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP.

 

Theo đó, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đất kê khai báo cáo và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo Mẫu số 01 (được đính kèm Nghị định 167) và lưu ý các cột nội dung sau:

  • “Diện tích đất” (Cột 3): Ghi tổng diện tích khuôn viên đất tính theo m2 hiện đang quản lý, sử dụng theo hồ sơ pháp lý về đất đai.
    Nếu số liệu giữa hồ sơ pháp lý và số thực tế khác nhau thì ghi theo số thực tế đang sử dụng và nêu rõ lý do chênh lệch. 
  • “Diện tích nhà” (Cột 4): Tổng diện tích chiếm đất của các ngôi nhà (đối với nhà 01 tầng). Nếu nhà có ≥ 02 tầng thì “Diện tích nhà” chia thành: “Diện tích xây dựng nhà" (Cột 4a) và "Diện tích sàn sử dụng nhà" (Cột 4b).

  • “Hồ sơ pháp lý” (Cột 5) gồm: Quyết định giao đất, cho thuê đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hợp đồng thuê đất, Hợp đồng thuê nhà,… Nếu không có giấy tờ thì ghi rõ là “không có” hoặc “thất lạc”.

Thông tư 37/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/6/2018.

Gởi câu hỏi

1,778

Văn bản liên quan