Thông tư 38/2020/TT-BCA: Hướng dẫn điều chỉnh độ mật của bí mật nhà nước

Thông tư 38/2020/TT-BCA: Hướng dẫn điều chỉnh độ mật của bí mật nhà nước
Nguyễn Trinh

Thông tư 38/2020/TT-BCA quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an nhân dân được ban hành ngày 17/4/2020.

Theo đó, Thông tư 38/2020/TT-BCA quy định việc điều chỉnh độ mật là việc tăng độ mật, giảm độ mật đã được xác định của bí mật nhà nước. Việc điều chỉnh độ mật của bí mật nhà nước phải tuân thủ các quy định sau:

  • Việc điều chỉnh độ mật phải căn cứ vào danh mục bí mật nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành trong lĩnh vực an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và các lĩnh vực khác quy định tại Luật Bảo vệ bí mật nhà nước;

  • Người đứng đầu đơn vị Công an nhân dân xác định độ mật của bí mật nhà nước có thẩm quyền quyết định điều chỉnh độ mật của bí mật nhà nước.

  • Sau khi ban hành quyết định điều chỉnh độ mật, đơn vị Công an nhân dân điều chỉnh độ mật phải đóng dấu hoặc có văn bản, hình thức khác xác định việc tăng độ mật, giảm độ mật;

Chi tiết xem tại Thông tư 38/2020/TT-BCA, có hiệu lực từ 01/7/2020.

Gởi câu hỏi

348

Văn bản liên quan