Thông tư 52: Hướng dẫn thực hiện Thống kê Nhà nước về hải quan

Thông tư 52: Hướng dẫn thực hiện Thống kê Nhà nước về hải quan
Nguyễn Trinh

Ngày 10/6/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 52/2020/TT-BTC hướng dẫn một số biện pháp thực hiện Thống kê Nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo đó, Thông tư này quy định, hàng hóa trong các trường hợp đặc thù thuộc phạm vi thống kê bao gồm:

  • Vàng phi tiền tệ là tất cả các loại vàng trừ vàng tiền tệ, có thể ở dạng thanh, thỏi, xu, bột, vàng trang sức, ... dưới dạng tinh chế, thô hoặc dạng bán sơ chế do các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại XK, NK cho mục đích kinh doanh, sản xuất, gia công, chế tác theo quy định;

  • Tiền giấy, tiền kim loại, chứng khoán chưa phát hành, không hoặc chưa đưa vào lưu thông;

  • Hàng hóa trả lại là hàng hóa được thống kê vào hàng xuất khẩu hoặc nhập khẩu trước đó, sau đó được tái nhập khẩu hoặc tái xuất khẩu;

  • Hàng hóa thuộc hợp đồng thuê tài chính, theo đó người thuê có quyền lợi, trách nhiệm, chịu rủi ro liên quan đến hàng hóa;

  • Quà tặng, quà biếu của các tổ chức, cá nhân;

  • Hàng hóa gửi hoặc nhận qua bưu điện hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh;

Chi tiết xem tại Thông tư 52/2020/TT-BTC có hiệu lực từ 01/8/2020.

Gởi câu hỏi

288

Văn bản liên quan