Thông tư 58/2020/TT-BCA: Bắt buộc mang theo xe khi làm thủ tục đăng ký xe

Thông tư 58/2020/TT-BCA: Bắt buộc mang theo xe khi làm thủ tục đăng ký xe
Thu Ba

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 58/2020/TT-BCA Quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện cơ giới đường bộ.

Theo Thông tư này, một trong những trách nhiệm của chủ xe là đưa xe đến cơ quan đăng ký xe để kiểm tra đối với xe đăng ký lần đầu, xe đăng ký sang tên, xe cải tạo, xe thay đổi màu sơn. Đồng thời, khi thực hiện đăng ký xe, cán bộ sẽ kiểm tra thực tế xe cùng với hồ sơ, cụ thể quy trình đăng ký xe, cấp biển số như sau:

  • Chủ xe nộp giấy tờ theo quy định tại Điều 7, Điều 8 và xuất trình giấy tờ của chủ xe theo Điều 9 Thông tư 58/2020/TT-BCA;

  • Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký xe kiểm tra hồ sơ và thực tế xe đầy đủ đúng quy định;

  • Hướng dẫn chủ xe bấm chọn biển số trên hệ thống đăng ký xe;

  • Chủ xe nhận giấy hẹn trả giấy đăng ký xe, nộp lệ phí đăng ký xe và nhận biển số;

  • Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký xe hoàn thiện hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký xe.

Hiện nay, quy định này cũng đã được quy định tại Khoản 2 ĐIều 5 và Khoản 1 Điều 6 Thông tư 15/2014/TT-BCA, cụ thể, khi đăng ký xe, chủ xe cũng phải đưa xe đến cơ quan đăng ký xe để kiểm tra và khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe, cán bộ làm nhiệm vụ đăng ký xe phải kiểm tra, đối chiếu giữa hồ sơ với thực tế xe, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì tiếp nhận, giải quyết đăng ký xe.

Chi tiết xem tại Thông tư 58/2020/TT-BCA có hiệu lực từ 01/8/2020.

Gởi câu hỏi

3,236

Văn bản liên quan