Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I
Duy Thịnh

Quyết định 1155/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

 

Theo đó, việc cấp lần đầu/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I được thực hiện thông qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục Quản lý hoạt động xây dựng thuộc Bộ Xây dựng.

Số lượng là 1 bộ hồ sơ bao gồm các thành phần như sau:

  • Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục I Nghị định 100/2018/NĐ-CP;

  • 02 ảnh màu 4x6 cm có nền màu trắng chân dung của người đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng;

  • Văn bằng do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp phù hợp với loại, hạng chứng chỉ được cấp;

  • Các Quyết định phân công công việc của tổ chức cho cá nhân;

  • Kết quả sát hạch đạt yêu cầu trong trường hợp đã sát hạch trước ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ.

Xem chi tiết tại Quyết định 1155/QĐ-BXD có hiệu lực ngày 15/9/2018.

Gởi câu hỏi

166

Văn bản liên quan