Thủ tục cấp Giấy phép NK vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp FDI

Thủ tục cấp Giấy phép NK vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp FDI
Bảo Ngọc

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam ban hành Thông tư 15/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Theo đó, bổ sung quy định về trình tự, thủ tục cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ theo cơ chế một cửa quốc gia như sau:

- Khi có nhu cầu thực hiện nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, doanh nghiệp lập và gửi 01 bộ hồ sơ cho NHNN Việt Nam theo quy định. Hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu (theo mẫu tại Phụ lục 5 Thông tư 16/2012/TT-NHNN);

+ Giấy chứng nhận đầu tư;

+ Báo cáo tình hình thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm vàng tại thị trường Việt Nam trong thời hạn 12 tháng liền kề trước thời điểm báo cáo, kèm tờ khai Hải quan XK, NK và phiếu trừ lùi có xác nhận của Hải quan (theo mẫu tại Phụ lục 8 Thông tư 16/2012);

+ Bản kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; văn bản, tài liệu chứng minh năng lực sản xuất của doanh nghiệp;

+ Hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, NHNN Việt Nam xem xét cấp hoặc từ chối cấp phép (ghi rõ lý do) Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp.

Thông tư 15/2021/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 20/11/2021.

Gởi câu hỏi

Văn bản liên quan