Thủ tướng nhấn mạnh: Chỉ 03 trường hợp đặc biệt mới được ra đường

Thủ tướng nhấn mạnh: Chỉ 03 trường hợp đặc biệt mới được ra đường
Nguyễn Trinh

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Công văn 2601/VPCP-KGVX về việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, TCCP nhấn mạnh, nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp cần thiết sau:

  • Mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác;

  • Các trường hợp khẩn cấp như: cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn;

  • Làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ quan ngoại giao, và các cơ sở sau:

    • Nhà máy, cơ cở sản xuất; công trình giao thông, xây dựng; cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu;

    • CSGD, ngân hàng, kho bạc, các CSKD dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp, chứng khoán, bưu chính, viễn thông, DV hỗ trợ vận chuyển, XNK hàng hóa, KCB, tang lễ.

Lưu ý: Người đứng đầu các cơ sở trên chịu trách nhiệm bảm đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch.

Chi tiết xem tại Công văn 2601/VPCP-KGVX, ban hành ngày 03/4/2020.


485

Văn bản liên quan