Thủ tướng quyết định nâng lương cấp bậc hàm Đại tướng

Thủ tướng quyết định nâng lương cấp bậc hàm Đại tướng
Tuyết Hoan

Đây là nội dung được đề cập tại Luật Công an nhân dân 2018 được Quốc hội ban hành ngày 20/11/2018.

 

Theo đó, thẩm quyền phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm, nâng lương sĩ quan trong Công an nhân dân có sự thay đổi so với Luật CAND hiện hành như sau:

  • Chủ tịch nước phong, thăng cấp bậc hàm cấp tướng đối với sĩ quan Công an nhân dân;

  • Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an; quyết định nâng lương cấp bậc hàm Đại tướng, Thượng tướng;

  • Bộ trưởng Bộ Công an quyết định nâng lương cấp bậc hàm Trung tướng, Thiếu tướng; quy định việc phong, thăng, nâng lương các cấp bậc hàm, bổ nhiệm các chức vụ, chức danh còn lại trong Công an nhân dân.

Người có thẩm quyền phong, thăng cấp bậc hàm nào thì có thẩm quyền giáng, tước cấp bậc hàm đó; mỗi lần chỉ được thăng, giáng 01 cấp bậc hàm, trừ trường hợp đặc biệt mới xét thăng, giáng nhiều cấp bậc hàm. 

Chi tiết xem tại Luật Công an nhân dân 2018 có hiệu lực từ 01/7/2019.

Gởi câu hỏi

249

Văn bản liên quan