Thủ tướng yêu cầu BYT công khai giá các mặt hàng phục vụ chống dịch Covid-19

Thủ tướng yêu cầu BYT công khai giá các mặt hàng phục vụ chống dịch Covid-19
Đức Thảo

Đây là nội dung đáng chú ý tại Công văn 9021/VPCP-KTTH về kết quả công tác điều hành giá 9 tháng đầu năm 2020 và định hướng điều hành giá những tháng còn lại năm 2020.

Cụ thể, tại Công văn 9021/VPCP-KTTH, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương triển khai việc tính đúng, tính đủ giá xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định, gửi Bộ Tài chính để ban hành giá tối đa (đối với xét nghiệm do Bộ Y tế đặt hàng) và công bố giá xét nghiệm do Bộ Y tế quy định theo thẩm quyền theo chỉ đạo tại Thông báo 337/TB-VPCP ngày 21/9/2020. Đối với giá vật tư y tế, tiếp tục tăng cường cập nhật, công khai kết quả trúng thầu vật tư, trang thiết bị y tế trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế để đảm bảo công khai, minh bạch đến người dân và xã hội, nhất là thông tin về giá các mặt hàng phục vụ chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, tại Công văn này, Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tổng thể, chi tiết việc triển khai xã hội hóa SGK theo Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội, từ đó đề xuất phương án quản lý giá SGK cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Chi tiết xem thêm tại Công văn 9021/VPCP-KTTH, ban hành ngày 29/10/2020.

Gởi câu hỏi

231

Văn bản liên quan