Thủ tướng yêu cầu sớm đưa giá lợn hơi về mức 60.000 đồng/kg trong tháng 5

Thủ tướng yêu cầu sớm đưa giá lợn hơi về mức 60.000 đồng/kg trong tháng 5
Lê Hải

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông báo 178/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ - Trưởng BCĐ điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá quý I năm 2020.

Theo đó, TTCP yêu cầu, để kiểm soát tốt giá thịt lợn trong thời gian tới, trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc thị trường, quy định của pháp luật, yêu cầu Bộ NNPTNT và BCT thực hiện đồng bộ các giải pháp để sớm đưa giá lợn hơi giảm về mức khoảng 60.000 đồng/kg phấn đấu ngay trong tháng 4, đầu tháng 5 gắn với việc đảm bảo lợi ích hợp lý; ngoài ra, TTCP cũng yêu cầu:

  • Không xem xét điều chỉnh tăng giá điện trong năm 2020;

  • Điều hành giá xăng dầu ổn định hoặc không tăng giá đột biến, góp phần bình ổn giá cả thị trường trong nước;

  • Điều hành nhằm bình ổn thị trường thóc, gạo; việc XNK gạo thống nhất nguyên tắc tôn trọng cơ chế thị trường nhằm mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, dự trữ quốc gia và quyền lợi của người nông dân;

Chi tiết xem tại Thông báo 178/TB-VPCP, có hiệu lực từ 12/5/2020.

Gởi câu hỏi

222

Văn bản liên quan