Thừa phát lại sẽ áp dụng tiêu chuẩn bổ nhiệm mới kể từ 24/02/2020

Ngày 08/01/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

Theo đó, tiêu chuẩn bổ nhiệm đối với Thừa phát lại sẽ áp dụng kể từ 24/02/2020 được quy định như sau:

  • Là công dân Việt Nam không quá 65 tuổi, thường trú tại Việt Nam, chấp hành tốt Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt;

  • Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học chuyên ngành luật;

  • Có thời gian công tác pháp luật từ 03 năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức sau khi đã có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học chuyên ngành luật;

  • Tốt nghiệp khóa đào tạo, được công nhận tương đương đào tạo hoặc hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề Thừa phát lại quy định tại Điều 7 của Nghị định 08/2020/NĐ-CP;

  • Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại.

Chi tiết xem tại Nghị định 08/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 24/02/2020, thay thế Nghị định 61/2009/NĐ-CP.

Gởi câu hỏi

585

Văn bản liên quan