Thúc đẩy du lịch hậu COVID-19 và cơ cấu lại thị trường du lịch

Thúc đẩy du lịch hậu COVID-19 và cơ cấu lại thị trường du lịch
Nguyễn Trinh

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 201/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy du lịch hậu COVID-19 và cơ cấu lại thị trường du lịch.

Theo đó, sau khi nghe báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ý kiến các Bộ và các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau:

  • Quán triệt và thực hiện nghiêm quan điểm “kiên quyết ngăn chặn nguồn lây nhiễm từ bên ngoài để giữ ổn định cho bên trong phát triển”, chia sẻ, hỗ trợ và đồng hành cùng ngành du lịch vượt qua khó khăn bằng những giải pháp, hành động cụ thể, thiết thực và kịp thời;

  • Đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và xử lý công việc hàng ngày;

  • Đề xuất kế hoạch nghỉ lễ và kế hoạch nghỉ hè của học sinh cho phù hợp với mục tiêu kích cầu du lịch;

Chi tiết xem tại Thông báo 201/TB-VPCP được ban hành ngày 09/6/2020.

Gởi câu hỏi

191

Văn bản liên quan