Thực hiện dán tem chống giả cho Phiếu lý lịch tư pháp từ 25/3

Thực hiện dán tem chống giả cho Phiếu lý lịch tư pháp từ 25/3
Thúy Trang

Mới đây, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn 819/BTP-XBTP nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, sử dụng mẫu giấy in Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và Phiếu lý lịch tư pháp số 2.

 

Để giải quyết thực trạng chênh lệch nhiều về số lượng giữa trường hợp được cấp Phiếu lý lịch tư pháp so với số lượng các mẫu giấy in Phiếu lý lịch tư pháp, Bộ Tư pháp đã đưa ra các giải pháp như sau:

  • Từ ngày 25/3/2019, thực hiện dán tem chống giả và nâng cao chất lượng giấy in đối với Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2 mà không làm tăng giá bán hay phát sinh thêm chi phí cho người dân;

  • Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố được tiếp tục sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp không dán tem còn tồn và phải thống kê, báo cáo số lượng trước ngày 31/3/2019 để tổng hợp và theo dõi chung;

  • Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý kiên quyết hành vi in, sử dụng mẫu giấy in Phiếu lý lịch tư pháp không do nhà xuất bản Tư pháp cung cấp.

Xem chi tiết tại Công văn 819/BTP-XBTP được ban hành ngày 12/3/2019.
 

Gởi câu hỏi

460

Văn bản liên quan