Thực hiện miễn, giảm thuế nhiều lĩnh vực, đối tượng chịu thiệt hại nặng do Covid-19

Thực hiện miễn, giảm thuế nhiều lĩnh vực, đối tượng chịu thiệt hại nặng do Covid-19
Hải Thanh

Kết luận 77-KL/TW về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước được ban hành ngày 05/6/2020.

Theo đó, tại Kết luận 77, Bộ Chính trị đã chỉ ra các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách như sau:

  • Tiếp tục thực hiện đồng bộ hoá, hiệu quả các cơ chế, chính sách phù hợp, nhất là  về tài chính, tiền tệ, an sinh xã hội để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, người lao động. Thực hiện chính sách miễn, giảm một số nghĩa vụ thuế đối với một số lĩnh vực, đối tượng chịu thiệt hại nặng nề do đại dịch Covid-19 trong năm 2020;

  • Tập trung phát triển mạnh thị trường trong nước, thực hiện có hiệu quả các giải pháp kích thích tiêu dùng nội địa. Trước mắt, chưa triển khai điều chỉnh mức lương cơ sở của CBCCVC, lực lượng vũ trang;

  • Kéo dài thời kỳ ổn định NSNN giai đoạn 2017 - 2020 sang năm 2021; trong năm 2021 ban hành định mức phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước cho giai đoạn 2022 - 2025;

Chi tiết xem tại Kết luận 77-KL/TW được ban hành ngày 05/6/2020.

Gởi câu hỏi

413

Văn bản liên quan