Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử từ 22/5/2020

Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử từ 22/5/2020
Hải Thanh

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 45/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 22/4/2020 quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Cụ thể, theo Nghị định này, việc đăng ký tài khoản thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được thực hiện tại Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh hoặc sử dụng danh tính điện tử do các tổ chức cung cấp định danh điện tử đã kết nối, tích hợp với Nền tảng trao đổi định danh điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Các tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ điện tử, kê khai mẫu đơn, tờ khai điện tử theo yêu cầu của hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến như sau:

  • Khai mẫu đơn, tờ khai trên các biểu mẫu điện tử được cung cấp sẵn;

  • Đăng tải các giấy tờ, tài liệu điện tử hợp lệ hoặc dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân;

  • Ký chữ ký số vào mẫu đơn, tờ khai, giấy tờ, tài liệu điện tử nếu có yêu cầu.

Xem thêm tại: Nghị định 45/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 22/5/2020.

Gởi câu hỏi

150

Văn bản liên quan