Tiếp tục quản lý nghiêm các trường hợp xin nhập cảnh VN để phòng, chống Covid-19

Tiếp tục quản lý nghiêm các trường hợp xin nhập cảnh VN để phòng, chống Covid-19
Đức Thảo

Đây là nội dung đáng chú ý tại Công văn 3440/CV-BCĐ năm 2021 về tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý đối với các trường hợp đề nghị nhập cảnh Việt Nam để phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, để tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 và giải quyết đúng các đối tượng được xem xét nhập cảnh vào Việt Nam theo quy định, Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia) đề nghị các Bộ, Cơ quan ngang Bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung sau:

- Thực hiện nghiêm việc xem xét phê duyệt các đối tượng xin nhập cảnh (trong đó chú ý việc xác nhận, xác thực đối tượng nhập cảnh của các doanh nghiệp) phải đảm bảo đúng đối tượng ưu tiên đã được Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia chỉ đạo.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện; xử lý nghiêm những trường hợp đưa người không đúng đối tượng ưu tiên và các trường hợp nhập cảnh trái phép, đồng thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố triển khai và phổ biến rộng rãi tới các đơn vị, người dân để thực hiện.

Chi tiết nội dung xem tại: Công văn 3440/CV-BCĐ được ban hành ngày 27/4/2021.

Gởi câu hỏi

246

Văn bản liên quan