Tiêu chí phê duyệt hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tiêu chí phê duyệt hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
Duy Thịnh

Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 06/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho DN nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên.

 

Theo đó, các đơn vị hỗ trợ DN nhỏ và vừa có trách nhiệm xem xét, phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ tư vấn dựa trên các tiêu chí sau:

  • Doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng các tiêu chí tại Điều 6 Nghị định 39/2018/NĐ-CP;

  • Tổ chức, cá nhân tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên;

  • Kinh phí đề xuất phù hợp với mức hỗ trợ quy định tại Điều 13 Nghị định 39/2018/NĐ-CP;

  • Nội dung biên bản thỏa thuận dịch vụ tư vấn tuân thủ quy định, phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Các nội dung của biên bản thỏa thuận được quy định tại Điều 5 Thông tư 06/2019/TT-BKHĐT.

Lưu ý, quyết định phê duyệt hỗ trợ tư vấn cho DN nhỏ và vừa phải nêu rõ mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ, số tiền miễn, giảm phí tư vấn của hợp đồng tư vấn.

Xem thêm các nội dung khác tại Thông tư 06/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành ngày 12/5/2019.

Gởi câu hỏi

372

Văn bản liên quan