Tiêu chuẩn người tham gia thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT 2020

Tiêu chuẩn người tham gia thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT 2020
Nguyễn Trinh

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 2304/BGDĐT-TTr về việc hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2020.

Theo đó, người tham gia thanh tra/kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020 phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây:

  • Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan;

  • Là công chức thanh tra, CTV thanh tra giáo dục hoặc người làm công tác thanh tra nội bộ, cán bộ, giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học đối với đoàn thanh tra của Bộ; là cán bộ của Cục nhà trường đối với đoàn kiểm tra của Cục nhà trường;

  • Đã tham dự tập huấn và nắm vững quy chế thi, nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi;

  • Không tham gia công tác thanh tra/kiểm tra thi khi có người thân tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; không tham gia thanh tra, kiểm tra thi tại Điểm thi có học sinh lớp 12 của trường mình tham dự Kỳ thi;

  • Không tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi khi đang trong thời gian bị kỷ luật hoặc đang trong quá trình xem xét trách nhiệm liên quan đến tiêu cực về thi.

Xem chi tiết tại: Công văn 2304/BGDĐT-TTr được ban hành ngày 26/6/2020.

Gởi câu hỏi

184

Văn bản liên quan