Tiêu chuẩn nhà ở, nơi làm việc của Đại sứ Việt Nam ở nước ngoài

Nghị định 166/2017/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

 

Theo đó, quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích làm việc, nơi ở, máy móc, thiết bị văn phòng, xe ô tô của Đại sứ Việt Nam ở nước ngoài như sau:

  • Diện tích nơi làm việc: Tối đa 40 - 50 m2/người;

  • Diện tích nhà ở: Tối đa 110 - 120 m2/người;

  • Bộ bàn ghế ngồi làm việc: 01 bộ;

  • Tủ đựng tài liệu: 01 chiếc;

  • Máy vi tính để bàn hoặc Laptop: 01 bộ hoặc 01 chiếc;

  • Xe ô tô phục vụ công tác: 01 chiếc tối đa 65.000 USD.

Lưu ý: Mức giá trong định mức sử dụng tài sản trên là giá đã bao gồm các loại thuế phải nộp theo quy định của nước sở tại, không bao gồm phí bảo hiểm, các loại lệ phí và khoản thu khác có liên quan.

Nghị định 166/2017/NĐ-CP chính thức áp dụng từ ngày 01/01/2018, bãi bỏ Nghị định 23/2010/NĐ-CPQuyết định 08/2012/QĐ-TTg, Quyết định 30/2010/QĐ-TTgThông tư 341/2016/TT-BTC.

Gởi câu hỏi

341

Văn bản liên quan